Uvjeti poslovanja

DALMATIA LUXURY HOTELS & VILLAS

Sadržaj ponude i opći uvjeti

U nastavku teksta, Unique Property Group d.d. u svoje ime i za svoj račun plasira, promovira i prodaje uslugu smještaja i prehrane prema objavljenim podacima, opisu, datumu i važećem cjeniku, odgovarajućoj potvrđenoj rezervaciji. Agencija ili touroperator se može pojaviti kao naručitelj usluga i kao krajnji korisnik, a potom se uvjeti poslovanja određuju primjenom istih kao posrednici.

Svi ovdje navedeni artikli sastavni su dio najma, a slanjem zahtjeva za rezervaciju prihvaća se da imate ugovore i da ste upoznati s propisima.

Na ovaj način sve dolje navedeno je navedeno u uvjetima zakonskih obveza. Za boravak u Unique Hotelima d.o.o. vrijede kućni red, kućni ljubimci i uobičajena uporaba u hotelijerstvu.

Rezervacije, smještaj, ugostiteljske usluge i ostale usluge koje se nude, hotelijerstvo, sve je temeljeno na zakonima Republike Hrvatske.

Opći uvjeti rezervacije

Nakon inicijalnog zahtjeva za smještaj smatrate se potencijalnim korisnikom usluge smještaja.

Sva dokumentacija se vodi na ime prve označene osobe (ako se radi o fizičkoj osobi onda ime i prezime, ako je tvrtka onda naziv tvrtke) na zahtjevu za rezervaciju vodi se kao ‘Nositelj rezervacije’.

Nositelj rezervacije (ako je pojedinačna osoba) mora biti stariji od 18 godina i ovlašten od drugih nominiranih da izvrši rezervaciju u ime svih navedenih na zahtjevu. Ispunjavanjem i slanjem zahtjeva za rezervaciju, nositelj je dužan dati sve podatke potrebne postupkom rezervacije kako bi ista bila potvrđena.

Za sva plaćanja (depozit i ostatak računa) odgovoran je nositelj rezervacije. Zahtjevom za rezervaciju smatra se svaki otvoreni upit dostavljen hotelu bilo kojim sredstvom komunikacije u pisanoj formi (pismo, e-mail, fax i sl.). Rezervacija smještaja u traženom terminu vrijedi samo nakon pisane potvrde hotela i primitka akontacije navedenog u konkretnoj ponudi, te uz poslanu potvrdu rezervacije od strane hotela.

Kada je rezervacija napravljena elektroničkim putem, vrijedi uz autorizaciju kreditne kartice. Ostatak računa nositelj rezervacije mora uplatiti najkasnije do zadnjeg dana boravka, uz obveznu autorizaciju kreditne kartice ili uplatu pologa.

Rezervacija se smatra privremenom do dospijeća depozita, a ako ne stigne u navedenom roku ili se broj kreditne kartice ne preda na autorizaciju, automatski se smatra isteklom opcijom.

Rezervacija je potvrđena pologom unaprijed ili jamstvom kreditne kartice, čime se prihvaćaju Opći uvjeti. To predstavlja pravno-formalno sklapanje ugovora. U formalno-pravnom smislu odgovornost uvijek snosi nositelj rezervacije i ne može svoju odgovornost prenijeti na osobe za koje ju je napravio.

U slučaju da nema primljenog depozita ili podataka o kreditnoj kartici, ponuda se smatra nevažećom i neobvezujućom za Unique Hotels d.o.o.

Odredbe o uplati pologa i autorizacije zamjenjuju se drugačije ugovorenim pisanim ugovorom između nositelja-klijenta i Unique Hotels d.o.o.

Rezervacije se ne primaju od osoba mlađih od 18 godina. Zadržavamo pravo odbiti obradu zahtjeva za rezervaciju bez navođenja razloga.

Dužnost Unique Hotels d.o.o. je brinuti se o pružanju usluga, te brinuti o pravima i interesima gosta u skladu s dobrim običajima u turizmu. The Unique Hotels d.o.o. izvršit će sve obveze u cijelosti i na razini predviđenog standarda, u dobroj vjeri i s pažnjom savjesnog poduzetnika u skladu s pravilima struke, osim u izvanrednim okolnostima.

Cijena

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu opisanu u važećem cjeniku smještaja prilikom potvrde rezervacije. Dodatne usluge su one koje nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja. One se posebno dogovaraju, a gost snosi troškove prema važećem cjeniku danom za tražene usluge.

Dodatne usluge moguće je dogovoriti izravno na recepciji hotela.

Promjena rezervacije od strane gosta

Ako je nositelj rezervacije spriječen putovati ili koristiti uslugu, ima pravo prenijeti korištenje rezervacije na treću osobu. Kako bi promjena bila napravljena i valjana, potrebno je pisanim putem obavijestiti Hotel najmanje 48 sati prije dana prijave. Za ukupan račun naručenih usluga odgovoran je nositelj rezervacije sve dok Unique Hotels d.o.o. dobiva pismenu suglasnost treće strane za preuzimanje rezervacije.

Boravišna pristojba

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi, gost je dužan platiti boravišnu pristojbu, istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Konačni iznos boravišne pristojbe naplaćuje se prema utvrđenim propisima. Za pojedinu rezervaciju ovisi o broju osoba, njihovoj dobi i razdoblju boravka. Boravišna pristojba ni u kojem slučaju nije uključena u cijenu smještaja.

Otkazivanje rezervacije

Ako postoji potreba za otkazivanjem rezervacije, zahtjev se mora poslati u pisanom obliku, elektronički, faksom ili preporučenom poštom.

U svakom slučaju, rezervaciju za otkazivanje prihvaća isključivo nositelj rezervacije, a naplaćuje se prema važećoj stopi za otkazivanje, ovisno o datumu zaprimanja obavijesti o otkazu u Unique Hotels d.o.o.

Ako je potrebno, naplaćuje se sljedeća naknada za otkazivanje:

 • Do 14 dana prije dolaska gosta – bez naknade za otkazivanje
 • Od 14 do 0 dana prije dolaska gosta – 100% od ukupnog iznosa rezervacije
 • No show – 100% od ukupnog iznosa rezervacije

Promjene rezervacije od strane hotela

U slučaju da Unique Hotels d.o.o. mora otkazati ili promijeniti rezervaciju, dužan je gostu poslati obavijest u najkraćem mogućem roku, te na zahtjev gosta pokušati osigurati alternativni smještaj, sličnog tipa, kategorije, standarda i lokacije.

Pritužbe

Ukoliko postoji opravdan razlog za pritužbu, gost je dužan to prijaviti recepciji hotela. Recepcija je dužna postupiti po prigovoru te se u suradnji s gostom posvetiti rješavanju slučaja.

Naknadne reklamacije na korištenu uslugu ne prihvaćaju se niti proizvode pravne učinke.

Obveze i odgovornosti gosta 

Dolazak i odlazak gosta određen je kućnim redom. Primjerak hotelskog kućnog reda nalazi se u svakoj sobi i na recepciji hotela.

Gost je dužan posjedovati valjanu putnu ispravu i osobne isprave, poštivati ​​običaje i druge važeće propise Republike Hrvatske, te pridržavati se kućnog reda i uputa osoblja Hotela.

Gost je dužan održavati nekretninu, kao i sav namještaj, ukrase, opremu i okoliš u istom stanju u kakvom su bili na početku korištenja usluge.

Kupac je u potpunosti odgovoran za nastalu štetu i dužan ju je nadoknaditi.

Sigurnost i vrijednosti

Svaka soba ima sobni sef za pohranu.

Hotel ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu iste. Sve dragocjenosti u hotelskoj sobi ostavljate na vlastitu odgovornost.

Unique Property Group d.d. odgovornost

Unique Property Group d.d. ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju smrti, ozljede ili bolesti bilo kojeg pojedinca, izvan važeće police osiguravajućeg društva, ako štetni događaj nije prouzročio Hotel ili osoblje Hotela krajnjom nepažnjom.

Unique Property Group d.d. nije odgovoran za gubitak, prekid ili kašnjenje usluge zbog bilo kojeg razloga izvan kontrole objekta. Uključujući ali ne ograničavajući se na višu silu, eksplozije, oluje, požare ili nesreće, rat ili prijetnju ratom, građanske nemire, ograničenja, lokalne zakone ili bilo koje mjere državnih ili lokalnih vlasti, štrajkove, zabranu ulaska ili druge industrijske akcije ili prekide.

Unique Property Group d.d.  nije odgovoran za kvarove mehaničke ili druge tehničke opreme.

Unique Property Group d.d.  nije odgovoran za buku ili smetnje koje dolaze izvan objekta ili izvan kontrole hotelskog osoblja.

Wi–Fi POLITIKA UPOTREBE

Korištenjem gostujućeg pristupa Internetu izričito prihvaćate prijavu i registraciju vaše mrežne aktivnosti dok je vaš uređaj spojen na mrežu. Unique d.o.o. ili osoba kojoj je Unique d.o.o. povjerio ovaj zadatak može vidjeti takve informacije.

Molimo pažljivo pročitajte sljedeće:

 1. Rad bežične pristupne točke može ovisiti o nekoliko vanjskih čimbenika, kao i o povezanom korisniku. Problemi i/ili pogreške mogu se pojaviti tijekom rada sustava bežičnog prijenosa podataka.
 2. Prijenos podataka nije ni na koji način zaštićen (npr. enkripcijom, maskiranjem), a budući da je riječ o mreži koja je dostupna velikom broju ljudi, Unique d.o.o. nije u mogućnosti niti na bilo koji način odgovara za uspostavljanje bilo koje vrste sustav zaštite, nadzora ili upravljanja. Unique d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu zlouporabu od strane korisnika ili trećih osoba koje se povezuju ili se mogu spojiti na mrežu (npr. gubitak, krađa ili bilo koje drugo pogrešno rukovanje podacima, neovlašteno prikupljanje osobnih podataka, poslovne ili službene tajne ili bilo koje druge povjerljive informacije, oštećenje hardvera i/ili softvera).
 3. Ne postoji jamstvo za pouzdan rad bežičnih pristupnih točaka.
 4. Korisnik preuzima punu odgovornost za korištenje bilo kojeg uređaja dok je spojen na sustav (laptop, pametni telefon ili bilo koji drugi uređaj), što uključuje operacijski sustav i aplikacije, te bilo koju vrstu prezentacije podataka, a sve su bez zlonamjernih kodova. Ako korisnik to ne učini, smatrat će se odgovornim za svaku štetu (izravnu, neizravnu i posljedičnu) koja može nastati.
 5. Strogo je zabranjena zlouporaba bežičnih pristupnih točaka u komercijalne i nezakonite svrhe ili kriminalne aktivnosti (npr. distribucija neželjenih poruka, prijetnji, opscenog sadržaja, maltretiranja ili bilo koje druge aktivnosti koje mogu uvrijediti korisnike ili uzrokovati štetu drugim korisnicima ili sustavima, korištenje peer-to-peer (P2P) mreža ili bilo kojeg drugog sustava za učitavanje ili dijeljenje sadržaja zaštićenog autorskim pravom).
 6. Korisnik preuzima punu odgovornost za bilo kakvu štetu (izravnu, neizravnu i posljedičnu) trećim osobama, te će nadoknaditi Unique d.o.o. za bilo kakvu štetu ili trošak koji može nastati kao posljedica korištenja navedene usluge korisnika.
 7. Uslugu možete koristiti samo ako imate 18 godina.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) obaviještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu ili kupljeni proizvod mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte, na adresu:

 • UNIQUE PROPERTY GROUP d.d.

          Kranjčevićeva 45
           21000 Split, Hrvatska

 • info@hr

 

Odgovor na pisani prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Mrs Doris Milić

Generalni direktor